Esnaf Odalarına Olan Borç Yapılandırması Hk.

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” ile esnafın odalara olan aidat borçlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre 31/08/2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde, bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; esnaf ve sanatkarların, üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarının asıllarının tamamının ödenmesi, aşağıda belirtilen şartlarda yapılması kaydı ile yeniden yapılandırılabilir.

Birinci taksit 28 Şubat 2021 tarihine kadar, kalanı aylık ödemeler halinde ve azami 6 eşit taksitte ödenecektir.

Borç asıllarının belirtilen şekilde şekilde ödenmesi ile, bu borçlara isabet eden gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödenmesi gereken tutarların, belirtilen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş borç asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması gereklidir.

Tüm üyelerimizin bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Gaziantep İnşaat ve Sanatkarlar Odası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir